Bezpieczeństwo - chemikalia i materiały niebezpieczne w transporcie

Unia Europejska jest wyjątkową instytucją, która pod wieloma względami pozwala na rozwój firmy. Temu też od lat służą przepisy i rozporządzenia, które są pomyślane w tym kierunku. Jednym z nich jest REACH, które swoim zasięgiem oraz wymaganiami, zapewnia rozwój oraz bezpieczeństwo. Pod wieloma względami, wiąże się to z wyrobami chemicznymi, je

Więcej

Przyszłość chemii - kongres w Krakowie

Polska Izba Przemysłu Chemicznego organizuje w Krakowie Kongres Polska Chemia. Odbędzie się on w dniach od 15 do 16 czerwca. Wstępnie przewiduje się, iż może w nim uczestniczyć około 400 osób. Mają być to reprezentanci największych spółek, osoby znane i cenione w wielu branżach oraz wywodzące się ze świata mediów oraz nauki.

Atrakcyjna forma kongr

Więcej

Echa - konsultacje

W sprawie 29 wniosków ECHA podjęła konsultacje dotyczące udzielania zezwoleń dla 47 zastosowań.  Potrwają one do 22 czerwca 2016 roku. Różnego rodzaju zastosowanie obejmuje, między innymi wykorzystanie takich związków jak chrom (VI), 1,2-dichloroetanu - CAS 107-06-2 oraz eteru bis(2-metoksyetylowego).

Więcej

ECHA upraszcza rejestrację

Został opublikowany wykaz substancji, które mogą podlegać złożeniu w znaczniku III rozporządzenia REACH. Wskazane tam warunki są znacznie uproszczone, szczególnie w ujęciu substancji od 1 do 10 ton. Wspomniany wykaz ma w założeniu pomóc podmiotom dokonującym rejestracji w dostosowaniu wymagań w zakresie podst

Więcej