ECHA upraszcza rejestrację

Został opublikowany wykaz substancji, które mogą podlegać złożeniu w znaczniku III rozporządzenia REACH. Wskazane tam warunki są znacznie uproszczone, szczególnie w ujęciu substancji od 1 do 10 ton. Wspomniany wykaz ma w założeniu pomóc podmiotom dokonującym rejestracji w dostosowaniu wymagań w zakresie podstawowym bądź też pełnym. Warto tu zauważyć, że jest to wskazówka dla ubiegających się o spełnienie takich kryteriów.