Echa - konsultacje

W sprawie 29 wniosków ECHA podjęła konsultacje dotyczące udzielania zezwoleń dla 47 zastosowań.  Potrwają one do 22 czerwca 2016 roku. Różnego rodzaju zastosowanie obejmuje, między innymi wykorzystanie takich związków jak chrom (VI), 1,2-dichloroetanu - CAS 107-06-2 oraz eteru bis(2-metoksyetylowego).